Meniu
Cos
Firmă înregistrată și autorizată de ANPC pentru a efectua operațiuni comerciale cu metale și pietre prețioase ( nr. autorizație 0000351 )  Vezi autorizațiile

Termeni si conditii

TERMENI SI CONDITII

Art.1.Prezentul document conține termenii și condițiile utilizării platformei online www.rubinul.ro și plasării de comenzi de bunuri și/sau servicii prin intermediul platformei online și reprezintă un contract între Prestatorul RUBINUL SERV COM SRL, denumit în continuare „Rubinul” și Client/Utilizator.

Art.2. Aspectele privind confidențialitatea și prelucrarea datelor cu caracter personal sunt guvernate de politica de confidențialitate („Politica de Confidențialitate”), cu care acest prezentul document se completează. Rubinul recomandă parcurgerea prealabilă și în întregime a Politicii de Confidenţialitate.

Art.3. Valabilitatea contractului. Forța obligatorie

3.1.Navigarea pe platforma online implică acceptarea expresă de către orice client sau utilizator a acestor termeni şi condiţii şi a Politicii de Confidenţialitate. Recomandăm citirea cu atenţie a acestora. În cazul în care nu sunteţi de acord cu Termenii şi Condiţiile, vă rugăm să nu folosiţi platforma online www.rubinul.ro.

3.2. Plasarea unei comenzi de bunuri sau servicii oferite prestate de Rubinul și perfectarea vânzării/prestării acestora de către Prestator reprezintă un contract valabil încheiat între acesta din urmă și Client/Utilizator. Potrivit art.1270, alin. 1 din Codul civil, „contractul valabil încheiat are putere de lege între părțile contractante”, acestea neputându-se prevala ulterior de necunoașterea conținutului Termenilor și Condițiilor, a altor documente sau addendum cu acest document se completează, de necunoașterea legislației în vigoare sau de propria culpă.

3.3. Navigarea pe platforma online www.rubinul.ro și/sau plasarea unei comenzi echivalează cu recunoașterea și confirmarea de către Client/Utilizator a faptului că a citit în prealabil Termenii și Condițiile, că a fost informat de către reprezentanții Rubinul cu privire la orice nelămurire în legătură cu, dar nelimitat la prezentul document, alte documente cu care acesta se completează, legislația în vigoare care guvernează prestarea de către Rubinul a bunurilor și/sau serviciilor, obligațiile părților potrivit Termenilor și Condițiilor, drepturile consumatorului etc., Clientul/Utilizatorul nu mai poate invoca ulterior plasării unei comenzi și prestării bunurilor și/sau serviciilor de către Rubinul faptul că nu a fost informat ori că a procedat la comandă fără a fi deținut toate informațiile ori lămuririle, în prezența cărora nu ar mai fi contractat bunurile sau serviciile oferit de Prestator.

3.4. Prin plasarea unei comenzi și finalizarea prestării de către Rubinul a bunurilor și/sau serviciilor, Clientul/Utilizatorul confirmă că fiecare și toate clauzele din prezentul document au fost analizate și explicate de către reprezentanții Prestatorului, nefiind incidente dispozițiile Codului civil privitoare la clauze standard şi neuzuale. Clientul/Utilizatorul recunoaște, în mod expres, că a înțeles pe deplin și că își asumă integral și fără rezerve Termenii şi Condițiile și confirmă faptul că niciuna dintre clauzele prezentului document nu este și nu va fi considerată “clauză neuzuală” conform art. 1203 din Codul civil.

Art.4. Prestatorul îşi rezervă dreptul să modifice oricând termenii și condițiile, forma actualizată putând fi accesată în secțiunea ”Termeni și condiții” pe www.rubinul.ro. Fiecare și toate raporturile derulate între Prestator și Client Utilizator/ vor fi guvernate de forma Termenilor și Condițiilor din momentul accesării platformei online și/sau plasării comenzii. Rubinul poate să adere oricând la coduri de conduită privind activitatea de prestare a serviciilor urmând să aducă la cunoştinţa potențialilor clienți acest fapt şi să asigure posibilitatea utilizatorului de a consulta efectiv aceste coduri.

Art.5.Explicarea termenilor

Următorii termeni vor avea înţelesurile de mai jos, cu excepția cazului în care se prevede expres altfel:

Bunuri/Servicii”- oricare și toate produsele sau serviciile care urmează a fi furnizate de către Rubinul clientului/utilizatorului, ca urmare a contractului încheiat.

Caracteristici”- specificațiile produselor așa cum sunt precizate în descrierea afișată pe platforma online.

Client”/„Utilizator”- persoana fizică ce accesează platforma online www.rubinul.ro, creează un cont și/sau plasează o solicitare/comandă pentru cumpărarea bunurilor și/sau serviciilor oferite spre vânzare de către Rubinul.

Cont”- secțiunea din platforma online conținând informații despre client/utilizator, istoricul comenzilor, facturilor etc., secțiune accesibilă unui singur client/utilizator prin utilizarea unor credențiale cu rol de identificare (adresa de e-mail și parola) și care permite clientului/utilizatorului plasarea de comenzi online către Rubinul.

Contract”- convenția consensuală și la distanţă încheiată între Rubinul şi client/utilizator, în absența prezenței fizice simultane a părților, cu privire la vânzarea și cumpărarea unuia sau mai multor servicii prestate de Rubinul de pe platforma online, prin lansarea unei solicitări sau comenzi de către utilizator şi acceptarea ei de către Rubinul, cu respectarea prevederilor legale şi a termenilor şi condițiilor pentru prestarea online a serviciilor Rubinul. Prezentele condiţii reprezintă un contract între RUBINUL SERV COM SRL şi clientul/utilizatorul site-ului ce priveşte atât utilizarea site-ului web, cât şi achiziţionarea de produse şi servicii prin intermediul acestuia.

Informaţiile Confidenţiale”- oricare și toate informațiile (date cu caracter personal, oferte de preț, discounturi, promoții etc.) în legătură cu părțile contractante și/sau reprezentanții sau prepușii acestora sau cu prezentul contract, despre care părțile iau cunoștință înainte sau după data încheierii contractului.

Newsletter”- mijloc electronic (poșta electronică- e-mail, SMS) și periodic de informare, cu privire la serviciile și/sau la promoțiile Rubinul, într-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea Rubinul cu referire la informațiile conținute de acesta.

Operațiune /Tranzacție”- tranzacția constând în plata de către utilizator și încasarea de către Rubinul a sumei de bani aferentă bunurilor și/sau serviciilor prestate de către Rubinul și cumpărate de către client/utilizator.

Platforma online”- site-ul web deținut de Rubinul având domeniul www.rubinul.ro și utilizând logo-uri ale Rubinul, prin intermediul căruia sunt prezentate serviciile prestate, iar clienții/utilizatorii pot opta pentru bunurile/serviciile pe care doresc să le achiziționeze și să le achite într-una dintre modalitățile de plată acceptate de prestator. De asemenea, platforma online este folosită pentru crearea și înregistrarea conturilor utilizatorilor, abonarea la newslettere și procesarea și administrarea comenzilor utilizatorilor în vederea primirii livrabilelor și înregistrarea plăților aferente acestora.

Solicitare/Comandă”- o solicitare a clientului/utilizatorului ori comandă plasată prin intermediul platformei online prin care clientul/utilizatorul îşi exprimă intenția de a contracta și angajamentul de a achiziţiona unul sau mai multe bunuri/servicii, în condițiile prevăzute în prezentul document și/sau agreate cu Rubinul prin orice mijloc de comunicare la distanță, incluzând, dar nelimitat la SMS, mesaje Whatsapp, Facebook-Messenger, e-mail, Tawk, Instagram, apel telefonic etc.

Art.6. Înregistrarea contului. Plasarea comenzii

6.1. Prin utilizarea Platformei online, clientul/utilizatorul înțelege şi acceptă să transmită Rubinul date cu caracter personal, aceste date urmând să facă obiectul prelucrării în conformitate cu şi pentru scopurile prevăzute în Politica de Confidențialitate, care completează aceşti Termeni și Condiții. Accesarea platformei online în vederea efectuării unei solicitări sau plasării unei comenzi este permisă oricărui potenţial client/utilizator care are intenţia de a achiziţiona de la Rubinul unul sau mai multe bunuri sau servicii, cu respectarea acestor prevederi. Se interzice utilizarea abuzivă a platformei online într-un mod care contravine practicilor comerciale și a legislației în vigoare sau în orice alt mod care ar fi de natură să prejudicieze în orice fel Rubinul.

6.2. Rubinul îşi rezervă dreptul de a refuza accesul unor potențiali clienți/utilizatori la funcțiile platformei online și de a restricționa crearea de conturi, înregistrarea,procesarea și/sau livrarea unei comenzi ori prestarea unuia sau a mai multor servicii, ori de câte ori Rubinul apreciază că există suspiciuni de fraudă din partea potențialului client/utilizator, dacă acesta are manifestări de natură să prejudicieze interesele Rubinul sau dacă acesta utilizează în mod abuziv platforma online, fără vreo notificare prealabilă în acest sens.

6.3. Rubinul are dreptul discreționar de a nu onora comenzile de bunuri sau servicii în scopuri ilicite și imorale, informând clientul/utilizatorul în acest sens și returnând contravaloarea acestora (în cazul în care utilizatorul le-a achitat în avans, integral sau în parte sau a prezentat Rubinul dovada plății). Rubinul își rezervă dreptul de a nu onora comenzile de bunuri sau servicii și în cazul în care clientul/utilizatorul nu urmează instrucțiunile detaliate pe platforma online cu privire la plasarea unei comenzi.

6.4. Prin înregistrarea unei comenzi și utilizarea/accesul platformei online, clientul/utilizatorul acceptă şi este de acord cu forma de comunicare la distanţă (telefonic, sms sau e-mail, mesaje text Whatsapp, Facebook-Messenger, Tawk, Instagram) prin care Rubinul își derulează operațiunile și întreaga activitate.

Art.7. Bunurile/Serviciile Rubinul

7.1. Rubinul va depune toate diligenţele rezonabile pentru a asigura corectitudinea informațiilor cu privire la bunurile și/sau serviciile prestate, specificațiile acestora, stocul și costurile aferente prezentate pe platforma online. Toate informațiile folosite pentru descrierea serviciilor oferite spre prestare (inclusiv, nelimitându-se la, textul descriptiv, imagini statice ori dinamice, prezentări grafice ori video etc.) nu impun nicio obligaţie în sarcina Rubinul, acestea având exclusiv rol de prezentare şi informare. În cazul în care costurile sau orice alte detalii în legătură cu specificațiile serviciilor au fost afișate eronat pe platforma online, din orice motiv, utilizatorul va fi informat de către Rubinul  în cel mai scurt timp în legătură cu o astfel de eroare.

7.2. Platforma online www.rubinul.ro este găzduită de serverele unui terț. RUBINUL SERV COM SRL nu va putea fi făcută responsabilă pentru eventualele erori apărute pe platforma online, indiferent de motivele apariţiei lor, acestea incluzând modificări ale site-ului, setări, sau actualizări ale scripturilor programate și nici nu va putea fi făcută răspunzătoare pentru erorile apărute din cauza folosirii anumitor browsere pentru vizitarea site-ului. Rubinul nu este ținut să răspundă pentru niciun prejudiciu cauzat de orice disfuncționalități tehnice ale platformei online.

7.3. Rubinul poate publica pe platforma online informații referitoare la bunurile și/sau serviciile și promoțiile practicate, într-o anumită perioadă de timp și în limita stocului disponibil. Bunurile și/sau serviciile care fac obiectul prestării în cadrul unei promoţii sau campanii de orice tip se vor supune şi termenilor şi condiţiilor aplicabile respectivei campanii sau promoţii. Promoțiile prezentate pe site-ul web aparținând Rubinul sunt valabile pe durata menționată ori în limita stocurilor disponibile.

7.4. Rubinul nu poate garanta disponibilitatea în stoc a tuturor produselor prezentate şi nu îşi asumă răspunderea pentru afişarea eronată a informaţiilor privind disponibilitatea în stoc a produselor. Rubinul îşi rezervă dreptul să modifice specificaţiile produselor, cât şi preţul acestora, fără o notificare prealabilă în acest sens. Preţurile prezentate includ TVA (19%) și pot să difere față de prețurile din magazin în funcție de diverși factori cum ar fi, dar nelimitat la, costurile cu logistica, platforma online, reduceri, discounturi și/sau campanii promoționale desfășurate fie online, fie în magazin, condiții comerciale, stocuri de marfă, gramaj aur, comenzi personalizate, manoperă etc. Nu există o limită de preţ minimă a comenzii. Solicitarea/comanda plasată de către client/utilizator se consideră acceptată de către Rubinul la momentul efectuării plății prin intermediul mijloacelor electronice de plată ori la momentul considerării ca efectuată a plății de către Rubinul.

7.5. Pentru motive justificate (inclusiv, dar nelimitându-se la suspiciunea de fraudă din partea clientului, neefectuarea plății sau imposibilitatea tehnică a platformei online de a afișa sau furniza respectivele bunuri și/sau servicii), Rubinul își rezervă dreptul de a anula comanda plasată de client/utilizator sau de a nu răspunde solicitării acestuia, sens în care acesta din urmă va fi înștiințat cu privire la modificarea survenită, oferindu-i-se opțiunea de a accepta ori de a refuza modificarea comenzii. În cazul în care clientul/utilizatorul refuză, comanda se consideră anulată, iar părţile vor fi repuse în situaţia anterioară emiterii comenzii, fără ca Rubinul să aibă vreo răspundere față de client/utilizator. Rubinul își rezervă dreptul de a anula ori de a nu onora Solicitarea/Comanda plasată de către Utilizator/Client, cu notificarea concomitentă sau ulterioară a acestuia din urmă și fără ca o astfel de anulare să atragă vreo răspundere a Rubinul. Rubinul își rezervă dreptul să limiteze plasarea de comenzi la un număr maxim pentru fiecare client, numărul fiind determinat în mod independent exclusiv de către Rubinul.

7.6. Comanda este acceptată iar contractul se consideră încheiat între părți în momentul primirii de către utilizator de la Rubinul, prin intermediul poștei electronice și/sau SMS, a notificării privind efectuarea cu succes a plății serviciilor. Plata bunurilor și/sau a serviciilor oferite prestate se va putea face exclusiv conform instrucțiunilor afișate pe site, incluzând, dar fără a se limita la plata prin intermediul cardurilor online sau a transferului bancar, ramburs etc. Din contract fac parte atât acești termeni şi condiţii cât şi orice înţelegeri ulterioare intervenite între client/utilizator şi Rubinul cu privire la o comandă, indiferent dacă acestea sunt sau nu cuprinse într-un înscris electronic sau pe suport fizic (inclusiv, dar nelimitat la oricare și toate înțelegerile între Rubinul și client cu privire la bunurile și/sau serviciile prestate, comenzi personalizate, discounturi, reduceri, campanii promoționale etc.).

7.7. Rubinul pune la dispoziţia clientului/utilizatorului o adresă de e-mail în secţiunea „Contact” existentă pe site-ul web, comenzi@rubinul.ro, pentru identificarea şi corectarea erorilor survenite cu ocazia introducerii datelor. Ca regulă, comunicarea cu Rubinul se va realiza prin adresele menționate la secțiunea “Contact” ori la numerele de telefon afișate.

7.8. Clientul/utilizatorul poate plasa comenzi de bunuri și/sau de servicii prin intermediul platformei online numai prin completarea formularului existent pe site, a formularului furnizat ulterior de către Rubinul sau prin înregistrarea prealabilă a contului. Utilizatorul va înregistra un cont în secțiunea dedicată, fiindu-i astfel facilitate gestionarea eficientă a comenzilor, accesul în cont cu privire la informații despre istoricul comenzilor, facturi fiscale șamd. Înregistrarea contului se va putea face prin furnizarea unei adrese electronice de e-mail și a unei parole aferente sau prin intermediul logării cu diferite tipuri de rețele sociale (incluzând, dar fără a se limita la Google, Facebook etc.), precum și prin intermediul logării cu numărul de telefon al Utilizatorului. Clientul/utilizatorul va păstra în condiții de siguranță credențialele (username-ul și parola) aferente contului, fiind singurul responsabil în cazul utilizării fraudulose a acestora de către un terț. Rubinul își rezervă dreptul să confirme sau să valideze comenzile, înainte de onorarea lor, prin contactarea prin orice mijloace a clientului/utilizatorului, iar clientul/utilizatorul declară în mod expres că înțelege, recunoaște și acceptă acest drept al Rubinul. Prin crearea contului şi, după caz, finalizarea comenzii, clientul consimte să fie contactat de Rubinul, prin orice mijloc disponibil, respectiv sistem automatizat de apel sau mesaje text fără intervenție umană, fax, e-mail, în orice situație considerată ca necesară de către Rubinul pentru contactarea clientului/utilizatorului.

7.9. Comanda va fi considerată ca finalizată prin plata integrală de către client a prețului specificat în comandă, prin una dintre modalitățile de plată acceptate de Rubinul, astfel cum ele sunt indicate expres pe platforma online și care pot fi consultate de către client/utilizator cel mai târziu înaintea plasării comenzii. Adăugarea unui bun și/sau serviciu în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării operațiunilor aferente, nu echivalează cu înregistrarea unei comenzii. Prin finalizarea procesului de înregistrare/plasare a comenzii, clientul/utilizatorul confirmă corectitudinea si veridicitatea datelor la momentul respectiv și recunoaşte în mod explicit că respectiva comandă instituie în sarcina sa obligaţia fermă de a achita suma totală de plată- „total”.

7.10. În cazul comenzilor de servicii cum ar fi, dar nelimitat la reparații, gravare, șlefuire, personalizare bijuterii, realizare bijuterii la comandă ori alte asemenea operațiuni, Rubinul poate solicita clientului/utilizatorului, completarea de formulare suplimentare, rezervându-și dreptul discreționar de a nu onora comenzile în sensul prezentului alineat în cazul în care clientul/utilizatorul refuză completarea formularelor ori furnizarea de informații suplimentare cu privire la bijuterii. Prin completarea de către client/utilizator a formularelor de comandă (reparații, comandă bijuterii individualizate, verighete etc.) și finalizarea plasării comenzii de servicii, acesta recunoaște faptul că a citit în prealabil termenii și condițiile, că a fost informat de către reprezentanții Rubinul referitor la operațiunile ce se impun a fi prestate asupra bijuteriilor existente aparținând clientului/utilizatorului ori comandate de la Rubinul, acesta din urmă fiind exonerat de orice răspundere în acest sens.

Art.8. Proprietate intelectuală. Limitarea răspunderii

8.1. Bunurile și/sau serviciile achiziționate prin intermediul platformei online ori prin altă modalitate de achiziționare nu pot fi revândute sau distribuite în scopuri comerciale, concurențiale, promoționale ori altele asemenea, fără consimțământul prealabil și scris al prestatorului.

8.2. Denumirile comerciale, mărcile, drepturile de autor şi orice alte alte drepturi de proprietate intelectuală declarate ca aparținând Rubinul, înregistrate sau în curs de înregistrare, în legătură cu bunurile și/sau serviciile ori site-ul web deținute sau utilizate de Rubinul sunt și vor rămâne proprietatea exclusivă a Rubinul, clientul/utilizatorul înțelege și recunoaște că nu va avea niciun drept și nicio pretenţie cu privire la acestea. Clientul/utilizatorul nu va acţiona în niciun fel care ar putea aduce atingere drepturilor menționate anterior și se obligă să nu folosească în activitatea sa niciun semn sau denumire similară sau identică cu mărcile, denumirile comerciale ale bunurilor și/sau serviciilor, denumirile și conținutul campaniilor promoționale, formatele de editare și/sau de design, fie ca parte dintr-o denumire, fie în orice alt mod.

8.3. Rubinul deține în mod exclusiv toate drepturile de proprietate intelectuală – drepturi de autor, drepturi asupra mărcilor, drepturi de design industrial, precum și toate drepturile asupra conceptelor, ideilor, know-how-ului, metodelor, soluțiilor, tehnicilor, proceselor și adaptărilor bunurilor și/sau serviciilor furnizate pe toată durata desfășurării activității sale. Orice informație disponibilă pe platforma online www.rubinul.ro, care poate fi vizualizată sau accesată în orice mod precum și orice informaţie comunicată clientului/utilizatorului prin oricare și toate mijloacele de comunicare de către un reprezentant al Rubinul sunt și rămân proprietatea exclusivă a Rubinul, clientul/utilizatorul nu poate copia, transfera și/sau utiliza aceste informații și nu ii sunt permise operațiuni precum copierea, publicarea, distribuirea, transferul către terți, modificarea în orice mod, utilizarea, expunerea, includerea oricărui conținut din platforma online ori documente care emana de la Rubinul, în orice alt context decât cel original intenționat de către prestator, includerea oricărui conținut în afara celor intenționate, îndepărtarea însemnelor, mărcilor, siglelor etc. care semnifică dreptul de autor al Rubinul asupra conținutului platformei online, a fotografiilor și specificațiilor/descrierilor bunurilor și/sau a serviciilor ori a documentelor aparținând prestatorului, Rubinul rezervându-și dreptul de a recupera oricare și toate pagubele directe, indirecte, prezente și viitoare cauzate, imposibilitatea sau omisiunea prestatorului de a exercita sau de a executa orice drept conferit prin prezentul contract nu va fi considerat ca fiind o renunțare la acest drept şi nu va opera ulterior ca o interdicție a exercitării sau executării dreptului respectiv.

8.4. Rubinul nu este ținut să răspundă pentru niciun fel de prejudicii cauzate clientului/utilizatorului sau oricărui terț ca urmare a îndeplinirii de oricăreia din obligații sale conform comenzii primite și nici pentru daune care rezultă din utilizarea necorespunzătoare a bunurilor și/sau serviciilor de către client ori terțe persoane. În acest sens, Rubinul nu va răspunde de pierderi de orice natură în legătură cu bunurile și/sau serviciile furnizate.

8.5. Nici Rubinul, nici clientul/utilizatorul nu vor fi ținuți să răspundă pentru neexecutarea obligațiilor contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, totală sau parțială, este cauzată de un eveniment de forță majoră. Dacă în termen de 5 (cinci) zile de la data producerii evenimentului de forță majoră, respectivul eveniment nu încetează, oricare dintre părți va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte daune-interese.

Art.9. Prețuri. Modalitatea de plată

9.1. Prețurile bunurilor și/sau serviciilor afișate pe platforma online sunt exprimate în Lei și includ T.V.A., nefiind incluse taxe de transport sau livrare. Prețurile bunurilor și/sau serviciilor pentru sunt cele afișate pe website la momentul finalizării unei comenzii. Rubinul își rezervă dreptul discreționar de a actualiza în orice moment prețurile bunurilor și/sau serviciilor, iar o astfel de actualizare va înlocui orice prețuri afișate anterior.

9.2. Rubinul va emite clientului o factură pentru bunurile și/sau serviciile livrate, obligația clientului fiind aceea de a furniza toate informațiile necesare conform legislației în vigoare pentru emiterea facturii de către Rubinul. Prestatorul poate emite factura în format electronic sau pe suport de hârtie și o poate comunica clientului prin mijloacele de comunicare agreate cu acesta din urmă.

9.3. Clientul declară că înțelege și acceptă faptul că, în cazul plăților online, Rubinul nu este și nu poate fi ţinut să răspundă pentru niciun alt cost suportat de client în plus față de costul total al bunurilor și/sau serviciilor achiziţionate incluzând, dar fără a se limita la, comisioane de conversie valutară ori de transfer practicate de către banca emitentă a cardului clientului.

9.4. Rubinul, în calitate de operator economic, stabilește prețurile produselor realizate în baza comenzilor personalizate individuale plasate de fiecare client, astfel că prețul bijuteriilor se calculează pentru fiecare produs, iar nu raportat la cursul gramului de aur, putând rezulta un preț mai mare pe gramul de aur (la care se adaugă și manopera, ținându-se seama de timpii de lucru, complexitatea modelului, tipul de produs, puritate material, culoare material, pietre prețioase și numărul acestora etc.) decât cel practicat de alți operatori economici. Adaosul comercial practicat de Rubinul este cuprins în intervalul 0-1000%.

Art.10. Livrarea bunurilor/serviciilor

10.1. Livrarea bunurilor și/sau a serviciilor achiziționate se face prin compania de curierat GLS sau fizic, în magazinele Rubinul. Comanda va ajunge la utilizator/client în termen de 2-3 zile lucrătoare de la dată confirmării telefonice. Rubinul își rezervă dreptul de a modifica unilateral termenul de livrare în cazul unor împrejurări independente de prestator, fără a depăși un termen de 10 zile lucrătoare. Comenzile primite în zilele de sâmbătă și duminică sau în zile de sărbătoare legală vor fi preluate în ordinea sosirii începând cu prima zi lucrătoare care. Clientul/utilizatorul înțelege și acceptă faptul că Rubinul nu va fi ținut să răspundă pentru întârzierile în livrarea bunurilor și/sau a serviciilor apărute din motive neimputabile Rubinul sau din culpa unui transportator (curier, poștă etc.). Comenzile sunt livrate de curier de luni până vineri între orele 09:00-18:00, în funcție de programul companiei de curierat. În situații excepționale, curierul poate face livrări și sâmbăta, după finalizarea plății prin unul din mijloacele indicate în platforma online și in deplină concordanță cu termenii și condițiile existente.

10.2. Livrarea bunurilor și/sau a serviciilor se va face contra cost sau gratuit, în funcție de condițiile aplicabile comenzii, care vor fi comunicate clientului înainte de finalizarea comenzii. Clientul va fi informat cu privire la modalitățile de livrare disponibile și va putea să aleagă una dintre aceste modalități anterior finalizării comenzii. Ori de câte ori clientul nu este găsit la adresa indicată de acesta în comanda transmisă către Rubinul, se va încerca livrarea încă o dată, după care bunurile/serviciile vor fi returnate, clientul urmând a suporta costurile unei noi livrări, prealabil plasării unei alte comenzi, indiferent de valoarea acesteia.

10.3. Rubinul își rezervă dreptul să întârzie sau să anuleze orice livrare/prestare a bunurilor și/sau serviciilor comandate, dacă aceasta nu poate fi onorată din motive independente de voința Rubinul care includ, dar fără a se limita la: evenimente de forța majoră, caz fortuit, războaie, acte de terorism, proteste, răscoale, tulburări civile, incendii, explozii, inundații, epidemii, greve, pandemii etc.

10.4. Riscul de pierdere sau de deteriorare a bunurilor/serviciilor prestate de către Rubinul este transferat clientului în momentul în care acesta sau un terț desemnat de acesta, altul decât transportatorul, intră în posesia fizică a bunurilor și/sau a serviciilor. Cu toate acestea, riscul este transferat clientului în momentul livrării bunurilor și/sau a serviciilor către transportator. Proprietatea clientului asupra bunurilor și/sau a serviciilor va fi transferată la livrare și numai după ce clientul a efectuat plata, prin virament bancar, prealabil livrării sau în regim ramburs, în locația de livrare indicată în comandă. Livrarea se consideră efectuată prin confirmarea prin semnătura de primire de către destinatar a documentului de transport furnizat de curier sau prin semnarea de primire pe factura fiscală sau pe un alt document care însoțește bunurile și/sau  serviciile.

Art.11. Returnare și reclamații

11.1. Produsele achiziţionate la distanţă se pot returna conform Ordonanţei de Urgenţă nr 34/2014 și Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992. Clientul/utilizatorul, în calitate de consumator, are dreptul să notifice în scris Rubinul, în calitate de profesionist că renunţă la cumpărare, fără penalităţi şi fără invocarea unui motiv, în termen de 14 zile de la intrarea în posesie fizică a produsului. Acest drept nu poate fi invocat în cazul bunurilor ridicate din magazinele Rubinul pentru care a fost făcută proba.

11.2. Produsele trebuie returnate în starea în care au fost primite, în ambalajul original şi însoţite de toate accesoriile şi documentele originale. Deteriorarea produselor sau punerea într-o stare ce face imposibilă revânzarea lor duce la refuzarea returului.

11.3. Cheltuielile de returnare vor fi suportate de către client, cu excepţia produselor livrate greşit (s-a livrat un alt produs decât cel comandat). În acest caz, cheltuielile de retur vor fi suportate de către Rubinul.

11.4. În cazul produselor personalizate (produse gravate indiferent de text, produse personalizate cu nume, produse realizate după anumite cerinţe ale clientului, reparații etc.) clientul nu mai beneficiază de dreptul de retur.

11.5. În termen de cel mult 24 de ore din momentul livrării bunurilor/serviciilor, clientul/utilizatorul se obligă să sesizeze în scris prestatorul cu privire la orice obiecțiuni, la adresa de email comenzi@rubinul.ro, absența acestei sesizări reprezintă confirmarea clientul/utilizatorului ca produsul livrat a avut la momentul recepției sale toate specificațiile și caracteristicile, precum și că a îndeplinit toate condițiile (formă, aspect, gramaj, model etc.) care l-au determinat pe client/utilizator să plaseze comanda. Termenul de 24 de ore pentru sesizarea Rubinul cu privire la eventuale reclamații este unul de decădere.

Art.12. Confidențialitate & GDPR

12.1. Rubinul este operator de date cu caracter personal, potrivit Regulamentului UE 679/2016 și prelucrează datele cu caracter personal ale clienților/utilizatorilor cu respectarea legislației în vigoare, a drepturilor acestora și în conformitate cu politica de confidențialitate existentă pe site-ul www.rubinul.ro.

12.2. Marketing- Clientul/utilizatorul îşi poate exprima consimţământul pentru a primi mesaje comerciale prin poşta electronică, permiţând Rubinul să efectueze astfel de comunicări, prin acceptarea acestor termeni şi condiţii și/sau a politicii de confidențialitate. Totodată, clientul/utilizatorul poate revoca oricând consimţământul prin transmiterea unei solicitări în scris către Rubinul la adresa de e-mail protectiadatelor@rubinul.ro, caz în care revocarea va produce efecte în cel mult 24 de ore de la transmiterea solicitării și confirmarea ei de către Rubinul, prin eliminarea din lista abonaților a clientului/utilizatorului.

12.3. Rubinul și clientul/utilizatorul se obligă și garantează să păstreze confidențialitatea tuturor informațiilor de care iau la cunoștință, incluzând datele cu caracter personal, să prevină divulgarea acestora către terți și să nu le folosească în alte scopuri decât cele avute în vedere, cu excepția celor autorizate în prealabil în scris de către și sub rezerva termenilor și condițiilor. Informațiile pot fi puse la dispoziție fie letric, în formă lizibilă vizual sau electronic, inclusiv prin fax sau prin alte forme electronice de transmitere sau oral și pot fi marcate ca fiind confidențiale sau nu.

12.4. Nu sunt considerate ca fiind confidențiale următoarele: i.informații care sunt sau care au devenit prin orice mod publice; ii. informații puse la dispoziția Rubinul pe baze neconfidențiale, dintr-o sursă diferită de client/utilizator despre care Rubinul consideră că nu îi este interzis să dezvăluie astfel de informații și în legătură cu care clientul/utilizatorul nu a manifestat un comportament contradictoriu; iii. informații care sunt cunoscute de către Rubinul înainte de a fi primite de la client/utilizator; iv. orice alte informații.

12.5. Utilizatorul/Clientul nu va dezvălui niciunui terț informațiile primite de la Rubinul, în caz contrar Rubinul își rezervă dreptul de a se îndrepta împotriva Utilizatorului/Clientului pentru acoperirea oricăror prejudicii prezente și viitoare cauzate.

 

Prezentele Termeni și Condiții împreună cu Formularul de comandă reprezintă întregul contract dintre părți și prevalează asupra oricăror înțelegeri anterioare dintre părți. Părțile agreează că nicio comunicare dintre părți nu poate modifica prezentul contract decât dacă va fi efectuată în scris și acceptată prin orice mijloace de comunicare. Confirmarea și livrarea în acest sens a comenzii de către Rubinul echivalează cu acceptarea tacită de către părți a modificărilor prezentelor condiții contractuale.

 

Toate comunicările efectuate în temeiul contractului au loc prin intermediul poștei electronice la adresele de e-mail comunicate de părți, acestea putând însă folosi și alte mijloace de comunicare prevăzute de lege (prin poștă, curier, apel telefonic, mesaje text etc.).